Pomaturitní studium – jazyková škola ILC International House Brno

Vážení,

nabízíme Vám jazykové kurzy ILC International House Brno

Níže je vložen propagační materiál na Pomaturitní studium 2021/2021 také nabízí dětské kurzy v rámci Letní školy 2021.
Více informací na ILC International House Brno,
Veronika Jílková
Sukova 2, 602 00 Brno | Tel. : 542 210 216; 736 726 302

Fakulta strojní ČVUT v Praze – Den otevřených dveří – 21. března 2020

Den otevřených dveří, který proběhne v sobotu 21. března 2020 v budově Fakulty strojní, Technická 4, Praha 6.

Budou zpřístupněná vědecká pracoviště a laboratoře s množstvím zajímavých technických exponátů a odborným výkladem. Získáte důležité informace o studiu na fakultě a můžete zjistit vše podstatné o jednotlivých specializacích studia.

Celý příspěvek

Vzdělávací projekt zaměřeným hlavně na studenty maturitního a předmaturitního ročníku.

Tento projekt organizovaný současnými vysokoškoláky pomáhá studentům v rozhodování se, na jakou vysokou školu a na jaký obor si mají podat přihlášku.Jedná se o pětidenní pobyt během podzimních prázdnin, tudíž Vaši žáci nezameškají žádnou hodinu ve vašem vyučování. Akce se jménem Univerzita Mikuláše Koperníka provede žáky vysokoškolským prostředím, od imatrikulace, přes přednášky, zkoušky a kolokvia až k promoci. Můžete tomu rozumět jako vysoká škola nanečisto nebo také hra na vysokou školu. Žáci bydlí na internátu Gymnázia Mikuláše Koperníka, stravu mají zajištěnou ve školní jídelně.Prostřednictvím přednášek, které připravují vysokoškolští studenti, se žáci dozvídají nejen zajímavé informace z oboru, který si vyberou, ale mají i možnost mluvit s lidmi, kteří konkrétní fakulty a školy již navštěvují.Vysokoškoláci naopak získávají prezentační schopnosti a zvykají si mluvit před publikem.Touto dobou máme připraveno 30 přednášek z nejrůznějších oborů. Leták je vložen pod textem.

Více se o naší akci dozvíte na našich stránkách www.univerzitamk.cz

Celý příspěvek

Všeobecné informace září 2019

3. 9. se konají dny otevřených dveří celé Masarykovy univerzity. Studenti mohou navštívit také soukromé vysoké školy, z nich velká část ještě v září přijímá přihlášky na akademický rok 2019/2020. Podání přihlášky umožňují i některé veřejné VŠ, jejich přehled uvádíme v článku zde.

Celý příspěvek

Evropský veletrh pomaturitního a celoživotního vzdělávání Gaudeamus Brno 2019

XXVI. ročník veletrhu pomaturitního a celoživotního vzdělávání Gaudeamus Brno pro Vás a Vaše studenty připravujeme v termínu 22. – 25. října 2019 na výstavišti v Brně.

Prioritou veletrhu je poskytnout studentům co nejvíce informací pro jejich životní rozhodnutí o volbě vysoké školy. Proto pro studenty připravili celou škálu informačních zdrojů a poradenských služeb, které mohou na veletrhu využít:

Celý příspěvek