Přihlášky VŠ – duben 2022 – 1. kolo

Duben 2022

8. 4. Technická fakulta ČZU prodloužení termínu pro 1. kolo www.tf.czu.cz

10. 4. Provozně ekonomická fakulta MENDELU prodloužení přihlášky pro 1. kolo www.pef.mendelu.cz

14. 4. Lesnická a dřevařská fakulta MENDELU prodloužení termínu pro 1. kolo www.ldf.mendelu.cz

15. 4.  Zdravotně sociální fakulta JČU 1. kolo www.zsf.jcu.cz, Institut celoživotního vzdělávání MENDELU 1. kolo www.icv.mendelu.cz, Fakulta elektrotechnická ZČU 1. kolo www.fel.zcu.cz, Agronomická fakulta MENDELU prodloužení termínu pro 1. kolo  af.mendelu.cz , Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě SLU prodloužení termínu pro 1. kolo www.fpf.slu.cz, Fakulta bezpečnostního inženýrství VŠB-TUO 2. kolo www.fbi.vsb.cz, Vysoká škola chemicko-technologická v Praze všechny fakulty prodloužení termínu pro 1. kolo www.vscht.cz

18. 4. Fakulta strojní ZČU 1. kolo www.fst.zcu.cz, Pedagogická fakulta JČU prodloužení pro 1. kolo www.pf.jcu.cz

20. 4. Fakulta filozofická UPCE 1. kolo ff.upce.cz

22. 4. Fakulta ekonomická ZČU 1. kolo www.fek.zcu.cz

29. 4. Ekonomická fakulta JČU 1. kolo www.ef.jcu.cz, Fakulta životního prostředí UJEP 1. kolo www.fzp.ujep.cz, Pedagogická fakulta UJEP 1. kolo www.pf.ujep.cz

30. 4. Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská ČVUT 1. kolo www.fjfi.cvut.cz, Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií MENDELU 1. kolo www.frrms.mendelu.cz, Fakulta veřejných politik v Opavě SLU nově akreditovaný program Sociální práce ve veřejné správě 1. kolo www.fvp.slu.cz, Fyzikální ústav v Opavě SLU 1. kolo www.slu.cz/phys, Ekonomická fakulta TUL 1. kolo www.ef.tul.cz, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická TUL 1. kolo  www.fp.tul.cz, Fakulta sociálně ekonomická UJEP 1. kolo www.fse.ujep.cz, Přírodovědecká fakulta UJEP 1. kolo prf.ujep.cz, Cyrilometodějská teologická fakulta UPOL SP, MSHP 1. kolo www.cmtf.upol.cz, Fakulta logistiky a krizového řízení UTB 1. kolo www.flkr.utb.cz, Fakulta managementu a ekonomiky UTB 1. kolo www.fame.utb.cz, VŠE v Praze všechny fakulty mimo NF 1. kolo www.vse.cz, Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích 1. kolo www.vstecb.cz, Fakulta filozofická ZČU 1. kolo www.ff.zcu.cz, Fakulta pedagogická ZČU 1. kolo www.fpe.zcu.cz, Fakulta právnická ZČU 1. kolo www.fpr.zcu.cz, Zahradnická fakulta MENDELU prodloužení termínu pro 1. kolo www.zf.mendelu.cz, Fakulta umění a architektury TUL 2. kolo www.fua.tul.cz

Příspěvek byl publikován v rubrice Nezařazené a jeho autorem je admin. Můžete si jeho odkaz uložit mezi své oblíbené záložky nebo ho sdílet s přáteli.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *