2. kolo příjímacích zkoušek na VŠ

POZOR, některé VŠ stále přijímají studenty

Červen 2021

4. 6. Fakulta sociálních studií OU prodloužení termínu pro 1. kolo ZSP fss.osu.cz

15. 6. Fakulta elektrotechniky a informatiky VŠB-TUO 2. kolo www.fei.vsb.cz

30. 6. Lékařská fakulta OU nově akreditovaný program Všeobecné lékařství lf.osu.cz, Fakulta chemicko-technologická UPCE prodloužení termínu pro 1. kolo fcht.upce.cz, Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích 2. kolo www.vstecb.cz

Červenec 2021

11. 7. Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií MENDELU 2. kolo www.frrms.mendelu.cz

15. 7. Fakulta tropického zemědělství ČZU 2. kolo www.ftz.czu.cz, Fakulta managementu a ekonomiky UTB 2. kolo www.fame.utb.cz, Přírodovědecká fakulta UPOL 2. kolo vybrané programy www.prf.upol.cz, Přírodovědecká fakulta OU 2. kolo vybrané programy prf.osu.cz, Technická fakulta ČZU 2. kolo www.tf.czu.cz, Fakulta stavební VUTBR 2. kolo www.fce.vutbr.cz

16. 7. Fakulta materiálově – technologická VŠB-TUO 2. kolo www.fmt.vsb.cz

21. 7. Vysoká škola polytechnická Jihlava 2. kolo www.vspj.cz

22. 7. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií TUL 2. kolo www.fm.tul.cz

23. 7. Fakulta biomedicínského inženýrství ČVUT 2. kolo www.fbmi.cvut.cz

31. 7. Cyrilometodějská teologická fakulta UPOL SP, MSHP 2. kolo www.cmtf.upol.cz, Fakulta textilní TUL 2. kolo www.ft.tul.cz, Fakulta stavební ČVUT 2. kolo www.fsv.cvut.cz, Fakulta ekonomická ZČU připravované 2. kolo www.fek.zcu.cz

Srpen 2021

1. 8. Fakulta rybářství a ochrany vod JČU 2. kolo www.frov.jcu.cz

3. 8. Katolická teologická fakulta UK 2. kolo www.ktf.cuni.cz

6. 8. Fakulta dopravní ČVUT 2. kolo do 6. 8. pro studium v Praze, do 27. 8. pro studium v Děčíně www.fd.cvut.cz

9. 8. Filozofická fakulta UK 2. kolo vybrané programy www.ff.cuni.cz

10. 8. Evangelická teologická fakulta UK 2. kolo www.etf.cuni.cz

11. 8. Fakulta bezpečnostního inženýrství 2. kolo www.fbi.vsb.cz

13. 8. Pedagogická fakulta UJEP 2. kolo www.pf.ujep.cz, Husitská teologická fakulta UK 2. kolo www.htf.cuni.cz

14. 8. Filozofická fakulta UJEP 2. kolo http://ff.ujep.cz/

15. 8. Fakulta sociálně ekonomická UJEP změna EM 1. kolo www.fse.ujep.cz, Zemědělská fakulta JČU 2. kolo www.zf.jcu.cz, Teologická fakulta JČU 2. kolo www.tf.jcu.cz

17. 8. Přírodovědecká fakulta JČU 2. kolo www.prf.jcu.cz

19. 8. Vysoká škola polytechnická Jihlava 3. kolo www.vspj.cz

20. 8. Fakulta životního prostředí UJEP 2. kolo www.fzp.ujep.cz

23. 8. Agronomická fakulta MENDELU 2. kolo af.mendelu.cz, Filozofická fakulta UHK nově akreditovaný program Digitální historické vědy www.uhk.cz, Fakulta humanitních studií UTB 2. kolo AJMP, NJMP www.fhs.utb.cz

26. 8. Přírodovědecká fakulta UJEP 2. kolo prf.ujep.cz

29. 8. Ekonomická fakulta TUL 2. kolo www.ef.tul.cz, Fakulta elektrotechnická ČVUT 2. kolo www.fel.cvut.cz

30. 8. Fakulta strojního inženýrství UJEP 2. kolo www.fsi.ujep.cz

31. 8. Fakulta stavební VŠB-TUO Stavební inženýrství 2. kolo www.fast.vsb.cz, Fakulta strojní TUL 2. kolo www.fs.tul.cz, Matematický ústav v Opavě SLU 2. kolo www.math.slu.cz, Fakulta veřejných politik v Opavě SLU 2. kolo pro program EPS www.fvp.slu.cz,  Obchodně podnikatelská fakulta SLU nově akreditované programy www.opf.slu.cz, Hornicko-geologická fakulta VŠB-TUO 2. kolo www.hgf.vsb.cz

Září 2021

3. 9. Fakulta zdravotnických studií TUL 2. kolo www.fzs.tul.cz

6. 9. Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská ČVUT 2. kolo www.fjfi.cvut.cz

12. 9. Fakulta strojní VŠB-TUO 2. kolo www.fs.vsb.cz

15. 9. Fakulta technologická UTB 2. kolo www.ft.utb.cz

Příspěvek byl publikován v rubrice Nezařazené a jeho autorem je admin. Můžete si jeho odkaz uložit mezi své oblíbené záložky nebo ho sdílet s přáteli.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *